Innkjøring stenges for trafikk

Av sikkerhetsmessige årsaker stenges innkjøringen fra Jernbaneveien til Torgveien fra morgenen torsdag 10. oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Innkjøringen fra Jernbaneveien til Torgveien stenges av sikkerhetsmessige årsaker. Foto: Bane NOR


Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Som følge av byggingen av østre del av den nye bussterminalen er innkjøringen fra Jernbaneveien til Torgveien innsnevret. Både anleggstrafikk, vanlige bilister, varetransport og taxier benytter innkjøringen. Samtidig har Bane NOR observert at gående og syklende benytter innkjøringen som snarvei over til stasjonsområdet og Ski Storsenter.   


Gjøres for å hindre farlige situasjoner
For å hindre at det oppstår farlige situasjoner har derfor Bane NOR, i samråd med Statens vegvesen, besluttet å stenge innkjøringen. Bane NOR har også vært i dialog med blant annet grunneiere/næringsdrivende, Ski kommune og relevante offentlige etater om stengingen.    

Innkjøringen vil være stengt i en lengre periode. Bane NOR vil fortløpende vurdere når innkjøringen kan åpnes igjen. Dette vil gjøres når sikkerhetssituasjonen for fotgjengere/bilister i området tilsier at dette er tilrådelig.

Det planlagte arbeidet med å etablere kryssende vann- og avløpsanlegg i veisystemet i nedre del av Torgveien vil utføres i nærmeste fremtid. Dette ville ført til en stenging av veien på ca. to uker. Stengingen av innkjøringen nå er på grunn av sikkerhetsmessige årsaker og skjer uavhengig av dette arbeidet.

Omkjøring via Åsenveien
Stengingen fører til at bilister som kommer sørfra i Jernbaneveien må benytte Åsenveien for å komme seg Torgveien. Endringen vil være skiltet.

Anleggstrafikk vil kunne kjøre fra Jernbaneveien og inn til anleggsområdet foran Fasaden.