Klart til 17. mai-feiring

Området utenfor Jernbaneveien 4 har fått et nytt og moderne uttrykk og er nå åpnet for publikum.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneveien 4 ligger «midt i Ski», med gågaten og Ski stasjon i umiddelbar nærhet. Leietakerne i bygget, blant dem et advokatbyrå, en restaurant og et tannlegesenter, har vært tålmodige mens anleggsarbeidene har pågått rett utenfor bygget.

Kombinert trapp og tribune 
Nå er området utenfor bygget gjenåpnet for publikum. De kan benytte seg av en helt ny kombinert trapp- og tribuneløsning i granitt, og på nordsiden av bygget er den gamle trappen rehabilitert. Det er også bygget en ny parkeringsplass utenfor næringslokalene.

Det er mye eksisterende infrastruktur som ligger i bakken i Ski sentrum. Byggeaktivitetene i forbindelse med Follobanen gir mulighet til å bytte ut og etablere ny og nødvendig infrastruktur. Nye kummer, strømledninger, vann- og avløpsrør er nå på plass utenfor Jernbaneveien 4 og det er installert snøsmelteanlegg i de nye trappene og i gangpassasjene rundt bygget.  

Ny brikke på plass
Med dette er en ny og viktig brikke i Follobane-puslespillet på plass i Ski sentrum. Kun enkelte mindre arbeidsoperasjoner utenfor Jernbaneveien 4 gjenstår, og et lite område på sørsiden av bygningen skal bygges om samtidig med annet arbeid som gjenstår på østsiden av Ski stasjon. Dette området er nå midlertidig asfaltert slik at restaurant No4 kan bruke det til uteservering nå i sommer.

Foto: Bane NOR