Informasjon om arbeid i Ski-morenen

I tiden fremover skal Bane NOR og entreprenøren OHL gjøre arbeid i Ski-morenen. Vi beklager ulempene dette medfører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal bores rørspunt på spuntraden som står nærmest Holteveien. Dette gjøres for å forsterke noen av spuntnålene. Arbeidstid er 07.00-19.00 mandag-lørdag frem til slutten av mai.

I sommer skal det også pågå boring på en spuntrad i Ski-morenen. Denne spuntraden står midt i Ski-morenen. Grunnet nærheten til sporene må dette gjøres i sommer når togtrafikken er stanset og strømmen er slått av. Vi kommer tilbake med mer informasjon om arbeidstider nærmere arbeidene.

Det vil også pågå arbeid i Ski-morenen utover disse aktivitetene, men dette er de mest støyende aktivitetene i tiden fremover.

Merk; Skulle det av fremdriftsmessige årsaker være nødvendig med arbeid ut over disse tidsangivelsene vil det informeres om spesielt.