Fremtidslinjer - nye tider for Ski

Torsdag 24. oktober kl. 18 inviteres alle interesserte til et folkemøte i Ski kino med tema fremtidig utvikling av Ski sentrum. Nytt stasjonsområde, nye Follobanen, ny storkommune og diverse utbyggingsprosjekter vil omforme mye i Ski i årene som kommer. På møtet vil det bli fersk informasjon om prosjektene, skarpskodd paneldebatt og en dose underholdning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er Bane NOR/Follobanen som inviterer til møtet, i samarbeid med Østlandets Blad og Ski historielag, og med kommunen som støttespiller. På programmet står siste nytt om Follobanen og Ski stasjon, ved prosjektdirektør Per David Borenstein, og Bane NORs 3D-team på Ski ved Tore Holte og Tor Espeland viser deg hvordan den nye stasjonen blir i 3D. Deretter blir det en paneldebatt ledet av redaktør Martin Gray i ØB, med blant andre ordfører Hanne Opdan, byutvikler Sissel Engblom og eiendomsutvikler Tom Andrè Svenning-Gultvedt i panelet. Her skal det diskuteres hva vi ønsker av det fremtidige Ski bysentrum, og hvilke planer som er på gang.

I siste del av programmet skal Knut Falla fra Ski historielag fortelle den både dramatiske og underholdende historien om hvorfor og hvordan jernbanen i sin tid ble lagt til Ski. Her kan det komme overraskelser for noen og enhver.

Arrangementet er gratis, og kan også tilby både forfriskninger og feiende flotte musikkinnslag.

 

Utbyggingen av Follobanen i Ski fører til ulemper, men vil gi sterkt økt kapasitet og halvert reisetid gjennom Nordens lengste jernbanetunnel. Bane NOR takker for tålmodighet og samarbeid under byggingen, og håper utbyggingen blir en verdifull del av utviklingen i Ski. Bildet: nytt foto fra stasjonsområdet.