Færre parkeringsplasser i sommer

Utbyggingen av Follobanen fører til at det blir færre parkeringsplasser på østsiden av Ski stasjon i sommer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Årsaken er at Vy trenger en del av området som avlastning i forbindelse med buss for tog-perioden i sommer. Bane NORs entreprenør trenger også noen parkeringsplasser til å lagre materiell og maskiner i forbindelse med arbeid som skal utføres i sommer. Det skal blant annet lages en støttemur nær jernbanesporet vis-a-vis Ski storsenter, noe som er en forutsetning for å kunne bygge det nye sykkelhotellet på østsiden av stasjonen på et senere tidspunkt.

Perioden med færre parkeringsplasser starter natt til lørdag 22. juni og vil vare til og med 5. august (merk at Bane NORs entreprenør også vil trenge noen parkeringsplasser i dette området etter sommeren - mer informasjon kommer på et senere tidspunkt). 

Fortauet langs jernbanen på vestsiden av Ski Storsenter vil være stengt fra 28. juni til og med 5. august. Gående og syklende bes bruke fortauet på østsiden av senteret.

 

Kartet viser hvilke områder som Vy og Bane NOR trenger i sommer, ledige parkeringsplasser og hvilke gangpassasjer som kan benyttes. Området merket «Bane NOR» vil være ledig frem til 28.juni og så stengt fra 28.juni til og med 5. august. *Vy behøver parkeringsplassene i det grønne feltet i uke 26. Fra uke 27 vil disse parkeringsplassene være ledige. Illustrasjon: Bane NOR.

Parkeringsplassene ved politihuset på vestsiden av stasjonen kan fortsatt benyttes. Det samme kan parkeringsplassene ved Ski nye kirke.

Illustrasjonen viser ledige parkeringsplasser på vestsiden av Ski stasjon og ved Ski nye kirke. De merkede områdene er ca.-angivelser. Illustrasjon: Bane NOR