Vestveien stenges

Fra mandag 16. april til fredag 27. april skal det gjennomføres spunting ved Vestveien. Veien må derfor stenges alle hverdager kl. 07-19 i hele perioden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

(Ovenfor: Omkjøring til Ski kirke)
Som et ledd i arbeidet med nytt kollektivknutepunkt i Ski, skal det gjennomføres spunting noen meter fra Vestveien. Arbeidet vil kreve en sikkerhetsradius på 25 meter og derfor må veien stenges for alle trafikanter. Pendlerparkeringen og kirkeparkeringen vil være åpen i hele perioden, og trafikken vil gå som normalt utenfor arbeidstiden.

Arbeidet vil produsere støy og vil derfor gjennomføres kun i tidsrommet kl. 07-19. I samråd med Ski kommune og nødetatene vil det legges opp til omkjøring via Sanderveien og Søndre Tvervei. Ruten vil være skiltet, og vi oppfordrer alle til å beregne god tid.

Omkjøring mellom Norbyveien og Søndre Tverrvei:

Gangvei/sykkelvei til Nordbyveien

Bane NOR beklager de ulempene dette medfører.