Nye Ski stasjon begynner å ta form

Lurer du på hvordan det går med byggingen av nye Ski stasjon? Her kan du se bilder av det som blir den vestre delen av stasjonen!

Det er utfordrende å bygge ved stasjonsområdet i Ski. Togtrafikken passerer like ved og både bløt kvikkleire og harde morenemasser gjør at grunnforholdene er krevende. Derfor er det ekstra gøy å se at den vestre delen av den nye stasjonen for alvor begynner å ta form. Planen er å ta i bruk denne delen - som inkluderer plattform 1 og 2 med tilhørende togspor - i august neste år.

Fra luften er de to plattformene godt synlig. Plattform 1 til venstre i bildet og plattform 2 til høyre nærmest toget. Til venstre i bildet kan man også se at gravearbeidet for reisetorg vest er i gang.  
Foto: Geir Røer

 Under plattformene er det nå støpt undergang. Betongvegger, tak og gulv for strekningen frem til og med plattform 1 og 2 er støpt. Undergangen er 10 meter bred og 3 meter høy.  Foto: Bane NOR/Follobaneprosjektet. 

 Her ser man forsiden og baksiden på en av trappene som bygges opp til plattform 1.  Det blir trapper og ramper på hver side av undergangen og opp til plattformene. I tillegg kan man nå hver av plattformene med heis.  Foto: Bane NOR/Follobaneprosjektet

 

Slik vil det se ut på Ski stasjon i desember 2021 når alle de tre plattformene etter planen tas i bruk. Man kan da benytte undergangen fra det vestre reisetorget…..
Illustrasjon: Bane NOR/Follobaneprosjektet

….. for å komme over til østsiden av stasjonen. Undergangen under nye Ski stasjon vil gi Ski en ny forbindelse mellom øst- og vestsiden av sentrum, og sammen med Nordbyveien bro bidrar undergangen til at det vil være to krysningsmuligheter mellom øst og vest i stasjonsområrdet i 2021.

Den østre delen av stasjonen vil blant annet inneholde plattform 3 (den hitterste plattformen) østre reisetorg, servicebygg og bussterminal (veien til venstre i bildet). Denne delen av stasjonen bygges etter at den vestre delen står ferdig.