Hvem har ansvaret for snømåking i Ski?

En hvit og snørik vinter har vi fått, men hvem skal du kontakte når snøen ikke blir måkt?

På kartet ser du inndelingen over de mest sentrale områdene i Ski sentrum, og hvem som har ansvaret for snømåkingen i perioden 2017-1018. Kartet er utarbeidet i av Bane NOR i samarbeid med Ski kommune og Statens vegvesen.

Sort område:
Statens vegvesen er ansvarlig for disse områdene.
Ser du trafikkfarlige forhold eller snø som må bort, ring til Vegtrafikksentralen.
Tlf. 175.

Rødt område:
Ski kommune håndterer veien i disse områdene.
Er det glatt eller ikke måkt, kan du ringe inn og melde fra.
Dagtid (kl. 08.00-15.00): Tlf. 64 87 87 00
Vakttelefon (kl. 15.00-08.00): Tlf. 64 87 12 66

 Blått område:
Dette er arbeidsområdene til Follobaneprosjektet, og det er Bane NOR som har ansvaret for blå sone.
Du kan kontakte oss ved å sende en epost til
follobanen@banenor.no.

Det er også mulig å ringe:
Dagtid (kl.08.00-16.00): Tlf. 94 85 88 34
Henvendelser som haster:
(Hverdager kl. 16.00-22.00. Helg kl. 11.00-16.00): Tlf.  45 97 52 12