Støybildet i juni

Byggingen av Follobanen fører dessverre til støy i anleggsperioden. Bane NOR og entreprenøren OHL beklager ulempene. I juni er det flere typer anleggsarbeid som vil medføre støy i Ski:

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Ved Endsjø skal det spuntes mandag-lørdag 7-21.
- I Ski-morenen og ved Ski stasjon skal det forankres spunt mandag-lørdag 7-23.
- I Ski-morenen skal det utføres arbeid med en spuntvegg som vil medføre støy fra mandag-lørdag 7-21.
- På dagstrekningen vil knuseverket være i drift 7-19 på hverdager.
- Det skal også utføres annet arbeid som kan medføre noe støy på hele strekningen Langhus-Ski stasjon fra mandag-lørdag 7-23.  
- På søndager kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner (blant annet fra 7-16 i Kirkeveien). Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.
- På nattestid kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.
- I anleggsområdet på vestsiden av stasjonen skal det utføres noen mindre sprengninger på dagtid i juni/juli.

Merk også at når togtrafikken er stanset i sommer (24. juni–6. august) skal det utføres mye arbeid, inkludert spunting. Bane NOR vil informere nærmere om arbeidet som skal gjøres i denne perioden.

Takk for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger!