Ras ved tunnelmunningen i Ski

Ved Roås nord for Ski sentrum har det gått et ras i forbindelse med arbeider med tunnelmunningen til Blixtunnelen. Raset medførte ikke personskader.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Raset skjedde syvende august rundt klokken 20 etter at arbeidet i området var avsluttet for  dagen. Det ble i løpet av dagen jobbet med å sikre fjellet mot nettopp ras. Dette arbeidet var nylig påbegynt av en av hovedentreprenøren OHL sine underentreprenører etter at geologiske vurderinger tilsa at sikring av fjellet var nødvendig.

Bane NOR ser alvorlig på hendelsen og holder nå på med å undersøke årsak og hendelsesforløp.

Sikkerhet har alltid høy prioritet og både Bane NOR og entreprenøren OHL jobber kontinuerlig med å forhindre at slike ting skjer.