Follobanen bidrar til utviklingen av Ski

Follobanen vil gi Ski et fantastisk løft ved å knytte Ski og Oslo nærmere sammen. Det mener Skis ordfører Tuva Moflag.

Les om hvordan lokale aktører i Ski omtaler mulighetene Follobanen gir i det nyeste nummeret av Jernbanemagasinet.