Færre parkeringsplasser en periode ved Ski stasjon

Parkeringsplasser på øst- og vestsiden av Ski stasjon må vike plass for anleggsvirksomhet inntil den nye stasjonen er ferdig i 2020. Bane NOR beklager at det i denne perioden blir vanskeligere å få parkert ved stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ved Ski stasjon er antall parkeringsplasser allerede redusert på grunn av anleggsarbeidet. Selv om noen flere plasser kan bli del av anleggsområdet, vil det fortsatt være ca. 260 parkeringsplasser til bruk for publikum fordelt på øst- og vestsiden av stasjonen.

Det vil variere hvilke deler av parkeringsplassene som vil være tilgjengelige, alt ut fra hva slags arbeider som skal gjennomføres og hvilke arealer man trenger. Anleggsområdet og parkeringsplassene vil være tydelig avgrenset med høyt gjerde. Vi ber publikum parkere på de anviste plassene og generelt være oppmerksomme og vise hensyn ved parkering i disse områdene.

Takk for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger!

Skis nye kollektivknutepunkt: Nye Ski stasjon får seks spor, tre plattformer og reisetorg på både øst- og vestsiden. Områdene for bilparkering, som kan ses nederst i bildet, omfatter rundt 19.000 m2 og vil ha plass til ca. 500 parkeringsplasser. Kilde: Bane NOR/ViaNova