Ski: Varsel om støyende arbeid

Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL skal 24.-25. september utføre bygge- og anleggsaktiviteter som medfører støy for befolkningen i Ski. Jernbaneverket beklager ulempene anleggsarbeidet medfører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anleggsarbeidet starter 24. september kl. 02.00 og slutter 25. september kl. 13.00. I dette tidsrommet skal det utføres mange ulike aktiviteter, både i Ski sentrum og på dagstrekningen. Det skal arbeides med Nordbyveien bro, Roås bro skal rives, det skal arbeides med flytting og fornying av Østfoldbanen og forankres spunt i Ski-morenen. Det kan også bli behov for å spunte ved Ski stasjon. Det mest støyende anleggsarbeidet– forankring av spunt og spunting – skal foregå på dagtid.

Merk: Det blir dessverre også stans i togtrafikken 29.- 30. oktober. Mer informasjon om arbeidet denne helgen sendes nærmere disse datoene.    

Støyende arbeid i tiden fremover
I høst fortsetter anleggsvirksomheten i Ski og det blir dessverre en del støy.

For resten av september og inn i oktober vil mesteparten av det støyende arbeidet, det vil si spunting og forankring av spunt, i hovedsak foregå på dagtid mandag-fredag.

For de nærmeste naboene til Ski-morenen vil det også bli noe støyende arbeid om kvelden på grunn av forankring av spunt. Dette vil pågå mandag-lørdag, men arbeidet stanses senest kl. 23.00. 

Les hele nabovarselet her.