Støybildet i januar

Byggingen av Follobanen fører dessverre til støy i anleggsperioden. Jernbaneverket og entreprenøren OHL beklager ulempene. I januar vil det generelt være mye anleggsvirksomhet som kan støye, mens det vil være flere ulike anleggsaktiviteter som kan medføre høy støy.

Den mest støyende aktiviteten - spunting - vil foregå i området fra Kapelldammen/Ski-morenen til Nordbyveien bro på hverdager og lørdager fra 7-21. Forankring av spunt vil pågå i samme område fra 7-23 på hverdager og lørdager.  

Ved Ski stasjon vil det pågå grunnarbeid (kalksementstabilisering) på hverdager og lørdager fra 7-23.

På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid (7-19) på hverdager.

Det vil også være andre anleggsarbeider på hverdager og lørdager fra 7-23, som for eksempel graving, men disse aktivitetene er ikke spesielt støyende. 
 
Vi anbefaler å unngå opphold over lengre tid i umiddelbar nærhet av arbeidene, bruk eventuelt hørselvern/ørepropper. Ørepropper kan hentes i Follobanens lokaler i Holteveien 5 og deles ut i stasjonsområdet i perioder med spesielt høyt støynivå.