Støybildet i desember

Byggingen av Follobanen fører dessverre til støy i anleggsperioden. Jernbaneverket og entreprenøren OHL beklager ulempene. I desember vil det generelt være mye anleggsvirksomhet som kan støye, mens det vil være flere ulike anleggsaktiviteter som kan medføre høy støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De mest støyende arbeidene, som blant annet inkluderer spunting og forankring av spunt, vil foregå i området fra Kapelldammen/Ski-morenen til Ski stasjon. Hoveddelen av arbeidene vil foregå på dagtid (7-19) på hverdager.
 
Forankring av spunt vil imidlertid også foregå på lørdager og det kan bli behov for å spunte noe senere enn kl. 19.00 (senest kl 23.00) i perioder frem til 23. desember i Ski-morenen. Det vil også spuntes på dagtid i Ski-morenen/Nordbyveien bro lørdag 3. og 10. desember, samt lørdag 17. desember. 
 
På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid (7-19) på hverdager.
 
Vi anbefaler å unngå opphold over lengre tid i umiddelbar nærhet av arbeidene, bruk eventuelt hørselvern/ørepropper. Ørepropper kan hentes i Follobanens lokaler i Holteveien 5 og deles ut i stasjonsområdet i perioder med spesielt høyt støynivå.