Jernbanen som premissgiver for byutviklingen

Jernbanebygging har tradisjonelt vært en premissgiver for byutvikling. En jernbane som gikk åpent og over bakken har vært både praktisk og det naturlige valget, men nå er det nye tider.

Bane NOR har lagt Follobanens nye spor, og nye spor til Østfoldbanen, i tunnel under Middelalderparken. Valget ble tatt i samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren. Et godt valg for jernbanen, for menneskene i byen og for det viktige historiske området som nå blir utviklet og ivaretatt som en del av jernbaneutbyggingen.

Det gode samarbeidet mellom de tre partene gir jernbanen og menneskene bedre plass i byen som har behov for arealer til både utbygging og «grønne lunger». Det er viktig for Bane NOR å ta samfunnsansvar mens jernbanen bygges ut slik at flere kan ta mer tog.

Byrom for publikum 

Middelalderparken er både historie og en del av en pulserende, gammel bydel. I løpet av mange år med jernbaneutbygging har området hatt preg av å være en stor byggeplass.

Bane NOR og Oslo kommune har flere store prosjekter i området. Bispegata skal få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i 2019 og Bispegata ble stengt for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Trikke-prosjektet er planlagt ferdig i 2020. Follobaneprosjektet skal arbeide i noen år til, men snart kan publikum igjen glede seg over en historisk park og et byrom der jernbaneutbyggingen har bidratt til at Middelalderparkens grøntareale er nær doblet fordi sporene er lagt i tunnel, mens parkering og bygg er revet.

Ny jernbane bygges tett på bebyggelse, tog i drift og viktig arkeologi. I området i og ved Middelalderparken har arkeologene finkjemmet hvert stykke land, før det er frigitt til entreprenørene som bygger jernbane på oppdrag fra Bane NOR.

Som byggherre har Follobaneprosjektet egne saksbehandlere som følger tett opp arkeologene og dere behov. Samtidig må Bane NORs sikre effektiv fremdrift. Nøyaktig planlegging og samarbeid må til.

Ny jernbane bygges under veier og inn i Ekebergåsen der det allerede er mye infrastruktur. Dette arbeidet er komplisert jernbanebygging i urbant område. Vi kaller det ingeniørkunst.

Foto: Bane NOR

Foto: Bane NOR