Varsel om arbeid i sommer

I forbindelse med stans i togtrafikken skal Bane NOR utføre ekstra arbeid med bygging av den nye Follobanen i seks uker denne sommeren. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de nærmeste naboene. Her er informasjon om arbeidet som skal gjøres.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bygging av betongtunnel ved Follobanens anleggsområde i Gamlebyen juni 2018. Foto Terje Skåre/Bane NOR

Når og hvor pågår arbeidet?
I perioden fra 23. juni til 6. august er det stans i togtrafikken og for å utnytte tiden blir det i deler av perioden arbeidet hele døgnet. Arbeidsområdet strekker seg fra Oslo S til Loenga og langs Østfoldbanen til Bekkelaget.

Hva slags arbeid gjennomføres?
Det skal utføres arbeid med betongtunneler, spunting, graving, masseutskifting og kjøring av masser samt jernbaneteknisk arbeid med skinner, kontaktledningsanlegg og kabler.

Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidet.

Lite støy på natten
Arbeidet er planlagt slik at støyende aktiviteter utføres på dag og kveld. Det vil ikke utføres arbeid på natten som overstiger grenseverdiene for støy, og det tilbys derfor ikke alternativ overnatting i sommer.

Sprengningsarbeid
I tillegg til arbeidet beskrevet over vil det i deler av perioden bli sprengningsarbeid på Loenga ved Mosseveien. Vakter vil bli plassert ut i nærområdet og en sirene vil varsle før hver sprengning. Det er viktig at instruksjoner fra vaktene respekteres.

Sprengningsarbeidet inne i Ekebergåsen vil fortsette gjennom sommeren og utover høsten.

Bane NOR skal holde seg innenfor gjeldende grenser for støy og rystelser. Det er satt ut rystelsesmålere for å kontrollere at rystelsene ikke overskrider gjeldende grenseverdier. Selv om vibrasjonene er små, kan det være lurt å sikre glass og løse gjenstander.

Bane NOR har opprettet egen SMS-varsling for naboene. Ved å sende kodeord TRESPORSHALLEN til 26112, vil du få tilsendt sms-varsel før hver sprengning. Du kan melde deg av tjenesten ved å sende TRESPORSHALLEN STOPP til 26112.
Tjenesten er gratis.

Information in English
This summer from 23 June until 6 August Bane NOR the Follo Line Project will work in Gamlebyen and along the Østfold Line towards Bekkelaget. The work will take place both day and night but noise reulations will not be exceeded during night.

In addition to normal constructions works blasting will take place at Loenga close to Mosseveien. Before every blast there will be a soud alert.

To receive a SMS-notification before every blast please send codeword TRESPORSHALLEN to 26112.To stop receiving these messages please send TRESPORSHALLEN STOPP to 26112.
The service is free.