Fjerde og siste kontrakt i Follobane-prosjektet signert

Bane NOR ved Follobaneprosjektet har i dag signert kontrakt for grunn- og betongarbeid fra Loenga til Ekebergåsen med entreprenøren NCC Infrastructure Norge.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Per David Borenstein, sammen med divisjonsdirektør i NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson. Foto: Bane NOR

Bane NOR har i dag inngått kontrakt for grunn- og betongarbeid i området Loenga - Ekebergåsen med NCC Infrastructure Norge. Kontrakten har en verdi på i underkant av MNOK 250 eks. mva. 

Borenstein, Jonsson og Dyrøy. Foto: Bane NOR

- Vi er svært fornøyd med nå å ha signert den siste av de tre kontraktene som erstatter EPC Civil kontrakten som ble hevet i januar. NCC har solid erfaring og vi ser frem til et godt samarbeid med de for den siste delen av underbygningsarbeidet inn mot tunelldelen av Follobaneprosjektet, slik at disse tunellene kan kobles til Oslo S, sier prosjektleder for delprosjekt Innføring Oslo S, Anne Marie Dyrøy. 

Flere prosjekter for Bane NOR
Kontrakten er en utførelsesentreprise basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405 og gjelder for betongarbeid med føringsveier for konstruksjonene, samt oppføring av tekniske bygg. Arbeidet på kontrakten skal være ferdigstilt høsten 2019. 

De siste årene har NCC gjennomført flere prosjekter for Bane NOR, blant annet prosjektet Storberget i Porsgrunn. I tillegg er de i startfasen med bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll.

Siste kontrakt etter Condotte
Dette er den siste av de fire kontraktene som tildeles og signeres, som følge av at Bane NOR i januar 2018 hevet kontrakten for EPC Oslo S Civil og EPC Drill & Blast, med den italienske totalentreprenøren Condotte.

 

Kontrakten for grunn- og betongarbeid i området Loenga - Ekebergåsen er tildelt NCC Infrastructure Norge. Foto: Bane NOR

I området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo S Civil er status følgende:

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast er følgende kontrakt signert:

Follobaneprosjektet nærmer seg 70% ferdig. To av de fire tunnelbormaskinene har hatt gjennomslag og tunellen er ferdig boret i retning Oslo. De to siste, i retning Ski, vil ha gjennomslag våren 2019. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski får Nordens lengste jernbanetunnel. I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bro fullført og i sommer ble det blant annet lagt flere nye spor. Prosjektet som er Norges hittil største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder og skal etter planen være ferdig i desember 2021.