Nabovarsel/Neighbor notification: Arbeid sør for Loenga

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Bane NOR utføre arbeid andre helg i februar. Bane NOR beklager eventuelle ulemper dette medfører for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde: Arbeid med sporveksel sør på Loenga i Oslo.

Når og hvor pågår arbeidet?
I forbindelse med stans i togtrafikken på Østfoldbanen utføres det arbeid i helgen 10.-11.februar 2018. Arbeidet vil foregå på dagtid mellom kl. 07 og 19. Arbeidsområdet strekker seg fra Loenga til Bekkelagstunnelen på Østfoldbanen.

Hva slags arbeid gjennomføres?
Det vil bores og installeres fundamenter med boretog på denne strekningen. Arbeidet kan tidvis oppleves som støyende. i tillegg vil det bli utført jernbaneteknisk arbeid som ikke medfører støy.
Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidet.

Information in english
The Follo Line project will carry out work in the area between Loenga and Bekkelagstunnelen on Saturday 10th and Sunday 11th February 2018 between 7 am and 7 pm. Work on Saturday will include installation of foundations along existing railway tracks. Some noise interference must be expected. Please contact us if you need any further information. See information details below.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:

  • I vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Gunnar Børseth Tlf: 906 38 626, e-post: follobanen@banenor.no
  • Etter klokken16: Nabovakttelefon 459 75 212

Følg oss på Facebook. På vår Facebook-side www.facebook.com/follobanen publiseres store og små nyheter fra hele Follobaneprosjektet.