Nabovarsel: Arbeid i Gamlebyen

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Bane NOR utføre arbeid i Gamlebyen. Bane NOR beklager eventuelle ulemper dette medfører for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde: Arbeid på Loenga. Kilde Bane NOR

Når og hvor pågår arbeidet?
I forbindelse med stans i togtrafikken på Østfoldbanen utføres det arbeid i helgen 3.- 4.mars 2018. Arbeidet vil foregå på dagtid mellom kl. 07 og 19. Arbeidsområdet blir hovedsakelig på Loenga, men det blir også noe arbeid langs Østfoldbanen mot Bekkelagstunnelen og ved Ladegården.

I tillegg vil det fra uke 10 og i en periode på fire til seks uker fremover utføres arbeid på Loenga i nedenfor av Mosseveien.

Hva slags arbeid gjennomføres?
I helgen 3.- 4.mars vil det utføres graving, støping, forskalingsarbeid og arbeid med jernbanetekniske installasjoner på Loenga og langs Østfoldbanen mot Bekkelagstunnelen. Det vil også bli noe rydding av vegetasjon nær Østfoldbanen ved Ladegården. Arbeidet vil medføre lite støy.

Mandag 5. mars starter arbeid med fjellboring på Loenga. Dette utføres som en forberedelse til innslaget på Follobanens lange tunnel. Fjellboringen kan føre til strukturstøy på dagtid mellom kl. 07 og 19 for de nærmeste naboene i Mosseveien og Kongsveien.

Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidet.

Information in english
The Follo Line project will carry out work in the area between Loenga and Bekkelagstunnelen on Saturday 3rd and Sunday 4th March 2018 between 7 am and 7 pm. Work will include civil and railway technical works. Little noise interference is to be expected.

Monday 5th March works involvolng rock drilling starts at Loenga. This work will commence in 4-6 weeks and some structural noise must be expected during daytime.

Please contact us if you need any further information. See information details below.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:

  • I vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Gunnar Børseth Tlf: 906 38 626, e-post: follobanen@banenor.no
  • Etter klokken16: Nabovakttelefon 459 75 212