Informasjonsbrev til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet vil i tiden fremover øke informasjonsflyten om prosjektets anleggsarbeid rundt Oslo sentralstasjon, Barcode, Gamlebyen og Middelalderparken. I tiden fremover vil det sendes ut et eget informasjonsbrev om pågående og kommende arbeid ca. hver 14. dag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Med dette brevet ønsker vi å gi våre naboer større forutsigbarhet i forhold til støy og andre forhold omkring prosjektets anleggsarbeid. Selv om hele prosjektet nå er mer enn 70 % fullført, står vi foran mye arbeid også i tiden fremover.

Follobaneprosjektets delprosjekt Innføring Oslo S omfatter bygging av Follobanen på strekningen fra Oslo S, under en del av kulturvernområdet Middelalderparken til tunnelinnslaget i Ekebergåsen og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya.

Fra Middelalderparken går de nye jernbanesporene inn i Ekebergåsen. Det er trangt om plassen og på den første tunnelstrekningen krysser de nye tunnelløpene under E6, en av Norges mest trafikkerte veitunneler, og passerer oljelagre og annen infrastruktur. I dette området er arbeidet med å bygge en fjellhall, for å samle Follobanens to spor og Østfoldbanens inngående spor, snart ferdig. Arbeidet på denne delen av prosjektet strekker seg fra Mosseveien og 1.2 km inn i Ekebergåsen.

Arbeid i ukene fremover
Arbeidet med Follobaneprosjektet i sentrum av Oslo er utfordrende. For tiden pågår det anleggsarbeid døgnet rundt både ved Bispegata, i området ved Middelalderparken og inne i tunnelen i Ekebergåsen. På grunn av krevende grunnforhold tar masseuttaket noe lengre tid enn antatt og arbeidet vil etter planen være ferdig i slutten av desember. Stilleperioden overholdes mellom klokken 23:00 og 01:00.

Arbeidet ved Bispegata og Middelalderparken består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid. Betongarbeider og armering pågår hele døgnet, og kan forårsake noe støy. Arbeid med store betongstøper pågår om natten av sikkerhetsmessige årsaker fordi det da er langt mindre trafikk. Samtidig krever støpningen kontinuitet fordi støpen herdes raskt. I løpet av uke 47 skal det gjøres en stor støp i området ved Middelalderparken.

Dispensasjoner
For å få utført samfunnsoppdraget søker Bane NOR om dispensasjon fra støyforskriften. Den gis av bydelsoverlegen i kommunen. Dessverre kan utbygging medføre en del plager for de nærmeste naboene, spesielt når det kommer til støy og støv. Støy og støv følges fortsatt tett opp og rapporteres til bydelsoverlegen og fylkesmannen.

Nabomøter og infosenter
I denne omgang gis det skriftlig informasjon, men vi inviterer gjerne til nabomøte på et senere tidspunkt. Vårt INFOsenter Follobanen i Bispegata, er åpent hver dag fra 11 til 15 mandag til fredag og 11 til 18 på torsdager. Dersom dere ønsker generell informasjon om det som per nå er Norges største samferdselsprosjekt med utbygging samtidig fra fem anleggsområder mellom Oslo og Ski.

Har du spørsmål - Ta kontakt!
Støyen fra anleggsarbeidet vil variere i løpet av døgnet og over tid. Dersom det er beboere som plages av støy fra Follobanens anlegg i så stor grad at helsen kan bli alvorlig truet, ber vi om at dere tar kontakt.

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen og vi takker for tålmodighet og samarbeid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: stian.westin@banenor.no
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
459 75 212
Sentralbord
Tlf: 05280 e-post: follobanen@banenor.no