Døgnkontinuerlig arbeid i Follobaneprosjektet

Bane NOR ved Follobaneprosjektet skal utføre betongarbeid i området ved Oslo S og Bispegata.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Det blir døgnkontinuerlig anleggsarbeid på Follobaneprosjektet i området ved Oslo S – Bispegata fra og med 21. september. Arbeidet består av mindre støyende arbeid som massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid.
Arbeidet vil pågå fra mandag til lørdag i en periode på ca. et halvt år. Det vil ikke pågå arbeid på søndager. 

Bane NOR beklager de eventuelle ulemper dette kan medføre for de nærmeste naboene.
Har du spørsmål om arbeidet? Ta kontakt med oss på follobanen@banenor.no

English
As of 21 September there will be 24 hour continuous construction work on the Follo Line Project in the area Oslo S - Bispegata.
The work consists of less noisy work such as general construction and concrete work. The work will last from Monday to Saturday for approx. half a year. There will not be any work on Sundays.

Bane NOR apologize for any inconvenience this may cause to the nearest neighbours.

If you have any questions, please send us an email to  follobanen@banenor.no