Arbeid på jernbanen helgen 13. til 14. oktober

Follobaneprosjektet skal utføre arbeid som krever stans i togtrafikken. Det vil pågå arbeid både i Oslo og i Ski og Bane NOR beklager eventuelle ulemper for de nærmeste naboene og de reisende.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kommende helg er den siste helgen med buss for tog i 2018. Foto: Bane NOR

I helgen skal Bane NOR utføre arbeid som krever stans i togtrafikken. Strekningen Oslo S - Ski blir i denne perioden stengt for togtrafikk og NSB tilbyr derfor alternativ transport (se NSB sin nettside for mer informasjon).  

Dette er den siste helgen med buss for tog i Follobaneprosjektet i 2018. Neste helg med stans i togtrafikken skjer i mars 2019.

Oslo
Arbeidet i Oslo starter lørdag 13. oktober kl. 02.00 og skal etter planen avsluttes  søndag 14. oktober kl. 13.00

I Oslo skal det i stor grad pågå jernbaneteknisk arbeid i området ved Oslo S - Bispegata, samt ved Kongshavnveien. Dette er døgnkontinuerlig arbeid, men arbeidet vil ikke være av støyende art.

Ved Oslo S skal det også installeres armering i jet-peler. Det vil kunne bli noe støy i forbindelse med dette arbeidet natten fra lørdag til søndag, og Bane NOR beklager eventuelle ulemper for de nærmeste naboene.

Ski
Arbeidene starter natt til lørdag 13. oktober kl. 02.00 og avsluttes søndag 14. oktober kl. 13.30.  

I Ski skal det bores fundamenter for nye kontaktledningsmaster som skal settes opp langs jernbanesporene. Arbeidene vil foregå i nærheten av Roås gård, på Oppegård og Greverud stasjon, samt like sør for Finstadtunnelen.

Noe støy må påregnes, men arbeidene vil ikke være spesielt støyende. Les mer detaljert om arbeidene på de ulike stedene i nabovarselet under.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med oss på mail: follobanen@banenor.no
Lørdag og søndag kan du ringe nabovakttelefonen mellom kl. 11 og 16 på nummer: 459 75 212

English
This weekend Bane NOR will carry out railway technical works that will cause a temporary stop in railway traffic. There will be carried out work both in Oslo and in Ski. Bane NOR apologize for any inconvenience this may cause. NSB will provide alternative transport for travelers during the weekend. Here you can find more information about alternative transport.

Oslo
The work in Oslo starts Sutarday October 13th and is scheduled for completion on Sunday October 14th at 1300. The Follo Line project will carry out railway technical works in the area of Oslo S-Bispegata, as well as in Kongshavnveien. This is 24-hour continuous work, but the work will not be of noisy nature.

At Oslo S, it is necessary to install reinforcement in jet piles. Some noise interference must be expected, and Bane NOR apologize any inconvenience to the nearest neighbours.

Do you have questions?
Contact us at mail: follobanen@banenor.no
Saturday and Sunday you can call the neighboring phone between kl. 11 and 16 on number: 459 75 212

Ski
The work in Ski starts Saturday October 13th and ends Sunday, October 14th at 13:30. The main work will be drilling of new foundations for catanary masts along the railway close to Roås farm, Oppegård station and Greverud station as well as south of the Finstad tunnel. Some noise interference for the nearest neighbors must be expected, and Bane NOR apologize for the inconvenience.

For further information, please contact us at  follobanen@banenor.no
Saturday and sunday you can call the neighboring phone between kl. 11 and 16 on number: 459 75 212