Varsel om arbeid på natten

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Bane NOR utføre arbeid ved Loenga i Gamlebyen. Arbeidet vil pågå hele døgnet i uke 31. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde. Kapping av skinner ved Oslo S.

Når og hvor pågår arbeidet?
I denne perioden fra 31. juli til 6. august skal det utføres støyende arbeid hele døgnet på Loenga. Arbeidsområdet strekker seg fra Geita bro i øst sørover forbi området ved luftetårnene for Operatunnelen i vest.

Hva slags arbeid gjennomføres?
Det skal utføres spunting, grunnforstekning og jernbaneteknisk arbeid med sveising av skinner, pakking av spor og kontaktledningsarbeid. På grunn av krav til maksimumstemperatur for deler av sporarbeidene må disse utføres på kvelds- og nattestid. Dette vil føre til korte perioder med støy på natten.
Vi gjør oppmerksom på at spunting ikke blir utført på natten.

Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidet.

Alternativ overnatting
I perioder med arbeid på natten fra 31. juli til 6. august tilbyr Bane NOR alternativ overnatting. Bane NOR dekker overnatting og frokost. Ev. andre utgifter som skal dekkes av Bane NOR må være avtalt på forhånd.
Vi ber om forståelse for at avtale om alternativ overnatting må gjøres før arbeidene starter. Hvis du ønsker alternativ overnatting må dette avtales senest 28. juli. Vennligst send en
e-post til follobanen@banenor.no og merk henvendelsen med «hotell sommerbrudd».

Vi beklager at informasjonen om alternativ overnatting kommer svært sent. Dette er på grunn av at arbeidet på natt er avhengig av annet arbeid som blir utført de siste ukene og det har derfor vært usikkert på om arbeidet måtte gjøres på natten.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:

  • I vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Gunnar Børseth
    Tlf: 906 38 626, e-post: follobanen@banenor.no
  • Etter klokken16: Nabovakttelefon 459 75 212