Nabovarsel: Arbeider ved Oslo S i sommer

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Bane NOR arbeide i Gamlebyen. Arbeidet vil pågå hele døgnet i seks uker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de nærmeste naboene.

Når og hvor pågår arbeidet?
Arbeidet utføres fra 24. juni til 6. august. I denne perioden er det stans i togtrafikken og for å utnytte tiden maksimalt blir det arbeidet hele døgnet. Arbeidet er planlagt slik at støyende aktiviteter, så lang det lar seg gjøre, utføres på dag og ettermiddag/kveld.
Arbeidsområdet strekker seg fra Nordenga bro ved Oslo S til Loenga og Havnesporet på Sydhavna.

Hva slags arbeid gjennomføres?
Det skal utføres spunting, graving, masseutskifting og jernbaneteknisk arbeid med skinner, kontaktledningsanlegg og kabler. Vi gjør oppmerksom på at spunting ikke blir utført på natt.

Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidet.

Alternativ overnatting
I uke 31 kan det være nødvendig å utføre jernbaneteknisk arbeid på natt som overstiger grenseverdiene for støy. Hvis dette blir aktuelt vil beskjed bli sendt ut til berørte naboer hvor Bane NOR tilbyr alternativ overnatting i perioden hvor grenseverdiene overstiges.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:

  • I vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Gunnar Børseth
    Tlf: 906 38 626, e-post: follobanen@banenor.no
  • Etter klokken16: Nabovakttelefon 459 75 212

Øvrig arbeid ved Oslo S
Bane NOR vil også fortsette med oppgradering av Oslo S denne sommeren. For nærmere informasjon om dette arbeidet se eget nabovarsel.