Økt fleksibilitet og et bedre rustet Oslo S

Investeringer, fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer igjen blir hektisk anleggsvirksomhet på Oslo S. Det blir perioder med stengte togstrekninger og redusert kapasitet. Men tilbudet blir stadig bedre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skinnearbeid på Oslo S. Kilde Bane NOR

Skal du ut å reise i fellesferien, er det et par ting du bør tenke på dersom turen går innom Oslo S. Her skal det nemlig jobbes mye i sommer, og togene vil ikke gå slik du er vant til. Fornyelsesprosjektet ved Oslo S, som har pågått siden 2009, går nå inn i sin siste periode. Gradvis er landets største stasjon blitt mer robust og mer fleksibel. Det er flere kjøreveier, og nytt materiell som fører til færre feil.

Samtidig utføres det arbeid med Follobanen mellom Oslo S og Ekebergåsen. Her bygges det en 600 meter lang betongtunnel som skal knytte Follobanens og Østfoldbanens spor til plattformene på Oslo S. Arbeidet med Follobanen gir også gevinster i form av oppgradering inne på Oslo S. Alt dette er med på å gjøre reiseopplevelsen bedre og mer punktlig for passasjerene.

Spunting mellom togsporene på Oslo S.Mange lurer på hvorfor arbeidet legges til sommerferien når byen full av turister fra inn- og utland. Selv om det er mange reisende i fellesferien, er det likevel færre enn utenom skoleferien. Det er også mange som spør hvorfor Bane NOR trenger å arbeide hele seks uker hver sommer. Dette henger sammen med arbeidets art og rekkefølge. Først river vi spor og gjør nødvendige grunnarbeider, før alt bygges opp igjen. Til slutt kommer turen til signalanlegg og kjøreledning. For å fornye denne, trenger vi spor å kjøre på.

Nå nærmer vi oss slutten på det ene av de store oppgraderingsprosjektene ved Oslo S, som skal være ferdig i desember 2017. I tillegg utføres arbeidet med Follobanen, det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski, som skal stå ferdig i 2021.

Oslotrafikken byr på utfordringer
Trafikksituasjonen i Bjørvika er i utgangspunktet presset på grunn av stor trafikk. I sommer blir dette påvirket av at Statens vegvesen utfører tunnelarbeider i den samme perioden, og at NSB har behov for å sette inn et stort antall busser. Særlig er den første uken i august en utfordring fordi det da også er Norway Cup i Oslo, fellesferien er over og SFO og barnehager åpner igjen. Det er derfor lurt å planlegge smart. Alternative reisemåter tar som regel lengre tid enn om toget hadde gått i sin vanlige rute. Bane NOR beklager ulempene de reisende kan oppleve.

Samarbeid
Det skal utføres store oppgraderinger både på jernbane og vegtunneler i Oslo. Sommeren er en tid med mindre trafikk og derfor den minst utfordrende tiden å jobbe på, selv om det ikke er til å unngå at mange mennesker blir berørt av arbeidene. Bane NOR, NSB, Flytoget, Ruter og Statens vegvesen jobber sammen for å finne så gode løsninger som mulig for kundene. De enkelte aktørene kommer med mer informasjon om sitt arbeid og tilpasninger, samt alternative løsninger. NSB setter opp alternative reisetilbud, og det er lurt å følge med på sosiale medier, på app og hjemmeside.

Stort behov
I fjor, da mange fryktet kaos i den første og siste uken av arbeidsperioden, gikk det hele smertefritt. Bane NOR hadde da bygget nye og effektive oppstillingsplasser til «Buss for tog», og nye informasjonsskjermer gjorde det lett for folk å finne sin buss. Sammen med en smidig trafikkavvikling, blant annet på Bryn, førte dette til fin flyt i trafikken i sommerukene.

Denne sommeren økes busskapasiteten på spor 19. Vi har lært av erfaringer fra tidligere år og har tatt dette med oss og forbedret løsningene. De rutinene vi følger, er utviklet over mange år, og nå begynner vi å se effekten av innsatsen.  Mellom 400 og 500 personer deltar på forskjellig vis i jobben i sommerukene på Oslo S. 

Perioder og strekninger som berøres:

Uke 26 – 31: Stengt Oslo S – Ås og Oslo S – Mysen
Uke 26 – 30: Redusert kapasitet Skøyen-Oslo S – Bryn - Lillestrøm
Uke 31:         Stengt Oslo S – Grefsen
Uke 31:         Ytterligere redusert kapasitet Oslo S – Lillestrøm
Uke 31:         Helgen 5. og 6. august stenges Oslo S for all togtrafikk

Vær også oppmerksom på at Spikkestadbanen er stengt mellom Spikkestad og Asker i perioden fra 1.juli til og med 16. august. NSB kjører buss på strekningen.