Mot en god løsning på finansielle utfordringer

Condotte, en av Follobanens entreprenører, har lagt frem en plan for rask betaling av underentreprenører som arbeider ved Oslo S. En mer langsiktig finansiell plan er også under arbeid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Entreprenørselselskapet Condotte har kommet fram til en plan som skal sikre arbeidet som skal utføres i juli og august. Selskapet har informert Bane NOR om at selskapet dermed skal gjøre opp ubetalte fakturaer i løpet av få dager. 

Dette betyr at Condotte ønsker å få de underleverandørene som har stanset sitt arbeid på grunn av utestående fakturaer raskt på plass igjen. Situasjonen som har oppstått med midlertidig arbeidsstans i deler av Follobaneprosjektets anleggsarbeid ved Oslo S, er knyttet til Condottes totalkontrakt «EPC Civil Oslo S».

Sommerarbeid
Det er planlagt betydelig arbeid for Condottes underentreprenører nå i sommer, mens deler av togtrafikken er stanset. Når arbeidet nå ser ut til å komme raskt i gang igjen, er det fortsatt tid til å fullføre.

I tillegg er også andre selskaper engasjert i arbeid i sommer. Togtrafikken skal settes i gang igjen som planlagt i august, uavhengig av den midlertidige situasjonen som har oppstått for deler av arbeidet med Follobanen ved Oslo S.

Langsiktig løsning
Condotte (Societa' Italiana Per Condotte D'Acqua SpA) har videre skissert hvordan selskapet skal kunne betale underleverandørene for arbeid etter september. Condotte er et internasjonalt selskap som driver anleggsarbeid i en lang rekke land. Selskapets finansielle utfordringer for øyeblikket skal henge sammen med utestående betaling for prosjektarbeid i enkelte andre land.

Representanter for selskapets ledelse i Roma skal besøke Oslo neste uke for å ha møter med under-entreprenører og orientere om tiltakene som nå settes i verk slik at arbeidet raskt kan gjenopptas.

Bane NOR foretok grundig finansiell sjekk av selskapet Condotte før selskapet ble tildelt to av de fem totalkontraktene for bygging av Follobaneprosjektet. Økonomien ble ansett som tilfredsstillende.