Midlertidig stans i en del arbeid med Follobanen ved Oslo S

Det har oppstått midlertidig stans i deler av anleggsarbeidet med Follobaneprosjektet ved Oslo S. Årsaken er at den ene av prosjektets totalentreprenører, Condotte, har et etterslep på betaling til underleverandørene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Situasjonen som har oppstått er knyttet til Condottes totalkontrakt «EPC Civil Oslo S». Delprosjektet totalt sett er på plan, med god fremdrift. Hele Follobaneprosjektet nærmer seg 50 prosent fullført og holder pr i dag totalt sett det som er planlagt når det gjelder tid og kostnader.

Utfordringer
Det ble i juni klart at flere av Condottes underleverandører ved Oslo S manglet oppgjør. Mange av disse er norske selskaper. En av underentreprenørene er også engasjert i arbeid som er del av Condottes andre Follobanekontrakt; produksjon av den første delen av den lange tunnelen.

Dersom underleverandørene ikke kommer raskt i arbeid igjen, vil det kunne få konsekvenser for hvor mye som blir utført mens deler av togtrafikken er stanset i sommerukene.

-Vi beklager at underleverandører som gjør godt arbeid med Follobaneprosjektet, opplever å ikke få betalt sine fakturaer i tide av entreprenøren. Vi gjør hva vi kan for å finne gode løsninger raskest mulig, sier Follobaneprosjektets prosjektdirektør Erik Smith.

Bane NOR betaler Condotte jevnlig for utført arbeid i tråd med kontakten. Det er total-entreprenøren som er ansvarlig for utbetaling til de underentreprenørene selskapet har valgt å inngå kontrakt med.

Kilde: Bane NOR/Follobanen

Løsninger
Bane NOR/Follobaneprosjektet har møter og samtaler med representanter for Condottes ledelse i Oslo og i Roma. Condotte har foreløpig arbeidet frem en plan for juli og august for å sikre betaling til underleverandørene. Samtidig opplyser Condotte at selskapet er inne i prosesser som vil kunne styrke finansene på lengre sikt – og at de nå utarbeider en mer langsiktig plan for å kunne opprettholde sine forpliktelser i Norge.  Condotte har varslet at de vil invitere sine underleverandører i Follobaneprosjektet til et orienteringsmøte, der Bane NOR også vil delta.

Kontroll
Bane NOR foretok grundig finansiell sjekk av selskapet Condotte før de to kontraktene ble tildelt, uten at det ble funnet alarmerende forhold. Økonomien ble ansett som tilfredsstillende. Follobaneprosjektet har nå tatt initiativ til en ny finansiell revisjon av Condotte. En lignende, men mindre omfattende gjennomgang ble utført tidligere i år, etter at en enkelt underleverandør ikke hadde fått betaling. Denne situasjonen ble raskt løst.