Kontrakt signert for jernbaneteknisk arbeid

Bane NOR og Infranord Norge AS har signert kontrakten for ny jernbaneteknisk infrastruktur knyttet til innføringen av Follobanen til Oslo S. Dette er den femte og siste totalentreprisen i Follobaneprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobanen kontraktsignering EPC Railway Systems Oslo S. Kontrakten ble signert av Helga Nes, Bane NOR og Roar Solhaug, Infranord Norge. Foto: Gorm Kallestad, NTBscanpix

Kontrakten har en verdi av 475 millioner kroner, og er signert av utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes og administrerende direktør i Infranord Norge, Roar Solhaug.

Dette er den første rene jernbanetekniske totalentreprisen inngått av Bane NOR.

Infranord Norge har levert det beste tilbudet ut fra en samlet vurdering av pris og prosjektgjennomføring, som er tildelingskriteriene satt for denne kontrakt-konkurransen. 

- Infranord Norge har presentert gode tekniske løsninger i sitt tilbud. Selskapet har lang erfaring fra lignende jernbaneprosjekter, og vi ser frem til gode kvalitetsleveranser og et godt samarbeid med selskapet, sier Erik Smith, Follobaneprosjektets prosjektdirektør.

- Vi er stolte av at Bane NOR igjen har valgt Infranord som leverandør. Dette er en langsiktig kontrakt, som gir oss muligheter til å vokse videre i markedet innenfor alle jernbanetekniske fagområder. Kontraktsformen EPC er spennende, og det gir oss muligheten til å optimalisere tekniske løsninger og effektivisere produksjonen allerede i prosjekteringsfasen, understreker Roar Solhaug, administrerende direktør i Infranord Norge.

Kontrakten, kalt EPC Railway Systems Oslo S, omfatter arbeid med ny jernbaneteknisk infrastruktur fra Oslo S og inn i Ekebergåsen, og for innerste del av Follobanen og Østfoldbanen. Arbeidet innebærer prosjektering og bygging av spor og kontaktledningsanlegg. I tillegg skal det bygges autotransformatoranlegg, høy- og lavspenningsanlegg, og signal- og teleanlegg.

Det meste av arbeidet skal foregå i tunneler og betongtunneler, og i nærhet til togspor i drift. Dette krever betydelig logistikkplanlegging, spesielt knyttet til transport av maskiner og utstyr.

Prosjekteringen starter i mai 2017. Selve montasjearbeidet begynner i januar 2019 og pågår frem til høsten 2021. Den første store deloverleveringen er etter påskebruddet i 2020. Da skal hele Klypen-området med syv spor og 15 sporveksler ferdigstilles, og den nye inngående og utgående Østfoldbanen kan tas i bruk.