Betongtunnel tar form ved Oslo S

Det er hektisk aktivitet på Follobaneprosjektets delprosjekt ved Oslo S. Arbeidene går etter planen og de siste månedene har en stor tunnelkonstruksjon begynt å reise seg sør for Bispegata.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Betongtunnel tar form ved Bispegata. Kilde: Bane NOR

På strekningen mellom Oslo S og Ekebergåsen har det siden 2013 vært stor aktivitet. Arbeidet som er utført så langt har i hovedsak omfattet arkeologi og grunnarbeid samt jernbaneteknisk arbeid knyttet til dette. Store deler av arbeidet med å forsterke grunnen i området er nå ferdigstilt og delprosjektet er godt i gang med neste fase av arbeidet som er bygging av konstruksjoner. Konstruksjonene som nå bygges i Gamlebyen skal sammen knytte Follobanens lange fjelltunnel, Blixtunnelen, og Østfoldbanens nye trase til plattformene på Oslo S.

600 meter betongtunnel
Sporene til Follobanen og Østfoldbanen vil gå gjennom en 600 meter lang betongtunnel som strekker seg fra Bispegata, gjennom Middelalderparken, til Ekebergåsen. De første seksjonene av denne betongtunnelen er nå godt synlig sør for Bispegata. I tillegg er man også i gang med å støpe deler av betongtunnelen på Loenga. Noen av disse delene er allerede gjemt under jernbanesporene på Loenga. Dette er mulig fordi det blir brukt en metode som kalles «top-down». Her støpes taket først, før det graves ut under taket slik at de resterende delene av konstruksjonen kan bygges i ettertid. Denne metoden gjør det mulig å redusere tiden sporene på Loenga er ute av drift. Noe som er viktig for bl.a. leveransen av drivstoff til fly på Gardermoen.

Ved Mosseveien pågår det for øyeblikket arbeid med grunnforsterkning. Dette er nødvendig for å stabilisere massene i området over betongtunnelen der denne kobles sammen med fjelltunnelen. 

Nye Bispegata
Bispegata er nå lagt om i en midlertidig trasé og rivingen av Bispegata bro pågår. Senere skal Bispegata gjenoppstå i opprinnelig trase, men da på toppen av den nybygde betongtunnelen. Denne konstruksjonen vil være bredere enn den gamle broen og tilpasset den nye togtraséen inn mot Oslo S. Sporene til både Follobanen og Østfoldbanen vil forgreine seg inne i betongtunnelen og i alt vil syv spor komme ut av tunnelåpningen ved Bispegata. 

Viktig arkeologi
Samtidig med at store konstruksjoner reiser seg fortsetter de omfattende arkeologiske utgravingene. God planlegging gjør det mulig for arkeologer og anleggsarbeidere å arbeide side om side. Utgravingene pågår nå ved Ladegården og i den siste tiden er det gjort flere interessante funn knyttet til Bispeborgen. Blant annet har arkeologene funnet et pavesegl som er ett av under en håndfull segl funnet i Norge. Les mer om Bispeborgen på NIKUs arkeologiblogg og om paveseglet på våre nettsider.

Dette året har Follobaneprosjektet nådd flere viktige milepæler. Prosjektet har rundet 50 % ferdigstillelse totalt sett. Follobaneprosjektet følger så langt planen når det gjelder tid og kostnad i forhold til ferdigstillelse i desember 2021.

Takk for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger!