Stanser støyende nattarbeider

Follobaneprosjektet utfører i sommer viktige anleggsarbeider ved Oslo S, landets viktigste nav for togtrafikk. Jernbaneverket beklager at støyen fra disse arbeidene har påvirket naboer i området.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Spunting ved Oslo S. Lange stålplater blir vibrert ned i bakken for å hindre utglidning av masser. Kilde: Jernbaneverket

Oppdatert informasjon 15. juli:
Grunnet stans i støyende arbeider på natt kan Jernbaneverket ikke lenger tilby alternativ overnatting. Berørte naboersom allerede har fått innvilget alternativ overnatting kan beholde dette ut perioden som tidligere er avtalt med Follobaneprosjektet. Personer med særskilte behov kan kontakte Jernbaneverket på e-postfollobanen@jbv.no.

Arbeidene utføres i forbindelse med at togtrafikken på Østfoldbanen er helt eller delvis stanset fra og med 25. juni til og med 7. august.

Ingen spunting om natten
Spuntearbeidene som er blitt utført om natten den siste uken har foregått i nærheten av spor som bare er tilgjengelig når det ikke er togtrafikk.

- Arbeidene har dessverre medført mer støy og berørt flere naboer enn forventet. Derfor stanser vi nå spuntingen mellom klokken 23 og 07. Vi beklager ulempene anleggsarbeidet har medført og håper dette vil bedre situasjonen for naboene, sier Anne Marie Dyrøy som er prosjektleder for Follobanens innføring til Oslo S.

Naboer rundt Oslo S er blitt varslet om arbeidene og de som er mest utsatt for støy har fått tilbud om alternativ overnatting. Siden det fortsatt vil bli utført andre arbeider om natten står tilbudet om alternativ overnatting ved lag.

Medfører ikke forsinkelser
Det er mye arbeid som gjenstår i sommer og Follobaneprosjektet fortsetter å arbeide hele døgnet i perioden hvor togtrafikken på Østfoldbanen er helt eller delvis stanset. De mest støyende arbeidene blir utført på dag- og kveldstid, og arbeider som ikke støyer like mye blir utført om natten.

 - Den siste uken har vi fått spuntet mer enn vi regnet med. At vi nå stanser støyende nattarbeid i tiden fremover vil ikke få konsekvenser for trafikken på Østfoldbanen eller selve utbyggingen av Follobanen, forteller Dyrøy.