Spørsmål og svar om sommerarbeidene ved Oslo S - Follobanen

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 1. Når og hvor foregår arbeidene?
  Arbeidene startet 25. juni og avsluttes 8. august kl.03.00. Arbeidene foregår på sporområdet ved Oslo S, Klypen (se kart) og Loenga.

 2. Hvilke arbeider gjennomføres?
  Arbeidene som utføres ved Oslo S er:
  - Graving, spunting, micropæling og kalk- sementstabilisering. Spesielt spuntingen vil medføre støy for de nærmeste naboene.
  - Riving og reetablering av jernbaneteknisk infrastruktur som f.eks. spor og kontaktledninger. Dette kan i perioder medføre støy.

 3. Hvorfor må man arbeide om natten?
  Som en følge av omfanget av arbeidene er det nødvendig å utnytte perioden uten togtrafikk på best mulig måte. I deler av perioden er det kun mulig å jobbe kveld og natt mens togtrafikken er stanset.

 4. Hvorfor må togtrafikken stanses?
  Ved arbeider på eller i nærheten av jernbanespor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig at kjørestrømmen kobles ut og at togtrafikken stanses.

 5. Hvorfor skal det spuntes?
  Når man jobber med jernbanespor er det avgjørende at grunnforholdene er stabile. Spuntingen hindrer eventuelle utglidninger av masser og skjer ved at det vibreres lange stålplater ned i bakken. Disse platene stabiliserer grunnen.

 6. Om støy fra anlegget.
  Spunting kan være svært støyende, men støynivået vil variere. Det er blant annet avhengig av hvordan grunnforholdene er der man jobber. Det er også viktig å merke seg at spuntingen ikke pågår hele tiden og at det er mange perioder i løpet av dagen der det ikke vil være støy fra spuntingen. Jernbaneverket beklager ulempene støyen medfører og tilbyr alternativ overnatting til de mest berørte.

 7. Er det bare i sommer det utføres støyende arbeider?
  Det er kun i perioder hvor togtrafikken er stanset at arbeider utføres om natten.
  Arbeidene fortsetter i perioden etter 8. august, men da på dag og kveldstid.

 8. Alternativ overnatting?
  Jernbaneverket tilbyr alternativ overnatting for naboer som bor i områder hvor grenseverdiene for støy overstiges på natt.

  Send forespørsel om overnatting til follobanen@jbv.no, så vil vi forsøke å etterkomme ditt ønske. Jernbaneverket ser på aktuelle støykart og vurderer den ulempen vi eventuelt påfører boligen.
  Merk; Fristen for alternativ overnatting er gått ut. Vi forsøker imidlertid, i den grad det er mulig, å innfri ønsker om alternativ overnatting også etter fristen er gått ut dersom det er ledige rom på overnattingsstedet.