Nabovarsel: Støyende arbeid på Loenga

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Jernbaneverket utføre arbeid helgen 24. – 25. september. Jernbaneverket beklager at arbeidet medfører støy for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når og hvor pågår arbeidet?
Arbeidene pågår fra 24. september kl. 02.00 til 25. september kl. 14.00, i forbindelse med at togtrafikken på Østfoldbanen er stanset. Arbeidene utføres ved jernbaneområdet på Loenga.

Hva slags arbeid gjennomføres?
Denne helgen skal det spuntes ved Militærrampa. Arbeidene utføres i forbindelse med at det bygges en ny betongtunnel for nye togspor inn til Oslo S mellom Bispegata og Ekebergåsen.

Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo, har innvilget støydispensasjon for arbeidene.

Hvorfor må arbeidet utføres om natten?
Ved arbeid på eller i nærheten av jernbanespor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig at kjørestrømmen kobles ut og at togtrafikken stanses. Arbeidene som utføres er tidskritiske for Follobaneprosjektet, og det er derfor nødvendig å jobbe hele døgnet i perioden trafikken er stanset.

Alternativ overnatting
Jernbaneverket tilbyr alternativ overnatting for naboer i området hvor grenseverdiene for støy overstiges. Jernbaneverket dekker overnatting og frokost. Andre utgifter enn det som er avtalt kan Jernbaneverket dessverre ikke dekke.

Dersom du ønsker alternativ overnatting må dette avtales senest tirsdag 20. september. Vennligst send en e-post til follobanen@jbv.no merket «alternativ overnatting».

Les hele nabovarselet her