Nabovarsel: Arbeider ved Oslo S i sommer

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Jernbaneverket jobbe i Gamlebyen. Arbeidene vil pågå hele døgnet i seks uker. Jernbaneverket beklager at arbeidene medfører støy for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Oppdatert informasjon 15. juli:
Grunnet stans i støyende arbeider på natt kan Jernbaneverket ikke lenger tilby alternativ overnatting. Berørte naboersom allerede har fått innvilget alternativ overnatting kan beholde dette ut perioden som tidligere er avtalt med Follobaneprosjektet. Personer med særskilte behov kan kontakte Jernbaneverket på e-post follobanen@jbv.no.

I perioden fra 25. juni til og med 7. august vil togtrafikken stanses delvis eller helt på Østfoldbanen. For å utnytte den togfrie perioden maksimalt vil Follobbaneprosjektet arbeide hele døgnet på jernbaneområdet nord for Bispegata bro og i området fra Bispegata til Loenga. Se også kart under for å se hvor arbeidene skal foregå.

Arbeidene som skal utføres er graving, spunting, micropæling og kalk- sementstabilisering. Spesielt vil spuntingen, som foregår ved at lange stålplater vibreres ned i bakken, medføre støy for de nærmeste naboene.

Les mer om arbeidene i nabovarslet som er sendt ut.