Nabovarsel: arbeid på natt ved Oslo S

Jernbaneverket skal i perioden 8. til 11. desember utføre nattarbeid ved Oslo S. Vi beklager at arbeidet medfører støy for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene skal utføres på jernbaneområdet ved Oslo S, mellom Nordenga bro og Ladegården, i tidsrommet 00:00 - 07:00 fra 8. til 11. desember. Det vil kun bli noen kortere perioder med støy som varer ca. 30 minutter hver gang.

Et spesialtog skal benyttes for å bore og sette ned fundamenter til master for et nytt kontaktledningsanlegg. Arbeidet utføres i forbindelse med bygging av togspor for Follobanen og Østfoldbanen inn mot Oslo S.

Støydispensasjon er innvilget av Oslo kommune, ved Bydel Gamle Oslo.

Alternativ overnatting
Jernbaneverket tilbyr alternativ overnatting for naboer i området hvor grenseverdiene for støy overstiges.
Dersom du ønsker alternativ overnatting må dette avtales senest mandag 5. desember. Vennligst send en e-post til follobanen@jbv.no merket «alternativ overnatting».