Hva skjer ved Oslo S?

Opprydding, modernisering og grunnarbeid er noen stikkord for sommerens arbeid ved Oslo S. Norges viktigste nav for jernbanetrafikk rustes opp.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Spuntvegger slås ned i bakken i Klypen. Kilde: Condotte

Om kort tid ferdigstilles blant annet byggingen av en over 400 meter lang tunnel for føring av kabler. Grunnarbeid, blant annet spunting for å forsterke byggegrunnen, har startet opp sør for Bispegata. Det legges
til rette for bygging av betongtunnel for føring av nye toglinjer mellom Bispegata og Ekebergåsen. Dette arbeidet pågår til senhøsten 2018.

Arbeid videre i 2016

  • Grunnarbeider: graving, spunting og kalksementstabilisering
  • Riving og gjenoppbygging av jernbaneteknisk infrastruktur ved Oslo S og på Loenga
  • Omlegging av Bispegata
  • Arkeologiske utgravinger ved/under Bispegata (varer ca. ett år)

Det viktige anleggsarbeidet ved Oslo S gjør det dessverre nødvendig å stanse togtrafikken delvis eller helt fra 25. juni (lørdag i uke 25) til og med uke 31. For å utnytte perioden maksimalt blir det arbeid hele døgnet. Det viktigste er graving og spunting, i eller rett ved Østfoldbanens spor. Dessverre vil arbeidene i perioder være støyende for de nærmeste naboene. Naboene blir varslet i god tid før oppstart. Dersom støygrenser brytes blir de mest utsatte naboene tilbud om alternativ overnatting.

Når byggingen av betongtunnelen under Bispegata starter opp til høsten, må Bispegata legges om midlertidig mellom Kong Haakon 5 gate og Oslogata. Omleggingen skjer fra november til senhøsten 2018. Da legges Bispegata tilbake i dagens trase. Omleggingen skal ikke påvirke trafikken.