Første sporveksel på plass

Follobaneprosjektets første sporveksel er på plass! Milepælen ble oppnådd på Østfoldbanens utgående spor like sør for Loenga. Dette er prosjektets første etablering av ny jernbaneteknisk infrastruktur.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde: Arbeid med sporveksel sør på Loenga i Oslo.

Etter flere år med forberedende arbeider og grunnarbeider kan Follobaneprosjektet nå kan bygge ny jernbaneteknisk infrastruktur. Etableringen av den nye sporvekselen sør for Loenga er den første biten i et omfattende puslespill som skal til for å bygge nye spor til Follobanen og Østfoldbanen inn mot Oslo S.

Follobaneprosjektet skal totalt bygge 64 km nye jernbanespor med tilhørende kontaktledning (både høyspent og lavspent) og signalsystem mellom Oslo og Ski. En sporveksel gjør det mulig for togene å bytte spor (les mer om sporveksler) og totalt skal Follobaneprosjektet etablere 60 nye sporveksler. 26 av disse skal etableres langs nesten 15 km nye spor inn mot Oslo S.

Mye arbeid utført i sommer
For å klargjøre for bygging av en betongtunnel mellom Ekebergåsen og Oslo S, samt flere mindre tunneler inne på Oslo S, må Follobaneprosjektet utføre grunnarbeider i hele dette området. Denne sommeren har dette arbeidet pågått for fullt, blant annet er det gjennomført mye spunting ved Oslo S og på Loenga i tillegg er det gjennomført både mikropæling og kalk- sementstabilisering.

Grunnarbeidet skal fortsette på dag- og kveldstid, samt enkelte helger, i høst og vinter. I tillegg starter omlegging av Bispegata opp i høst. Omleggingen er nødvendig for å starte byggingen av den lange betongtunnelen under dagens trasé for Bispegata. Det vil også bli utført omfattende arkeologiske utgravinger under Bispegata. Omleggingen, som etter planen vil skje fra slutten av november, vil ikke påvirke trafikken i området.