Vedlikeholdsarbeid ved Oslo S i sommer

Fra mandag 26. juli til fredag 30. juli utfører Bane NOR vedlikeholdsarbeid ved Oslo S, Loenga og Klypen. Skinnene skal slipes og arbeidet medfører dessverre støy.

Arbeidet med å slipe skinnene utføres av et såkalt slipetog. Slipingen vil forbedre kvaliteten på sporet og øke levetiden til skinnene.

Dette skal gjøres

Arbeidet skal foregå i områdene Oslo, Klypen og Loenga. Slipetoget er utstyrt med slipeutstyr, og maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen kan i korte perioder komme opp i ca. 62 dBA.

Hva er skinnesliping?

Sliping gjøres for å redusere støyen fra togskinnene når togene passerer. Rett etter slipingen kan lyden fra togene oppleves som litt annerledes enn vanlig, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken enn før slipingen.

Slipetoget har 16 slipesteiner som sliper skinnene. Det gnistrer en del når toget kjører og maskinen beveger seg med en fart på ca. 6 km i timen. Brannvesenet vil også bli varslet før arbeidene starter.

Slipetider:

Klypen: 26. juli - 29. juli kl. 22.00 - 06.00

Oslo S: 28. juli - 29. juli kl. 22.00 - 06.00

Loenga: 29. juli - 30. juli kl. 22.00 - 06.00