Sommerjobben på Follobanen: uke 26-31

I perioden med stengt jernbane skal det gjøres omfattende arbeid i tilknytning til utbyggingen av Follobanen. Dette er arbeid som kun kan bli gjort når det ikke kjøres tog på jernbanen.

Det skal i sommer gjøres omfattende arbeid ved Nordengen bro ved Oslo S. Foto: Bane NOR

Ved Oslo S skal det i løpet av sommeren være stor byggeaktivitet i Haven. Utbyggingen av Follobanen er nå i en fase der spor skal kobles sammen med eksisterende jernbaneskinner på Oslo S.

Oslo S

Fra 27. juni-22. juli skal det i området ved Nordenga bru blant annet være håndtering av steinmasser. Noe støy må påregnes ved tømming og utlegging av steinmasser. Arbeidet vil foregå på dagtid fra kl. 07.00-19.00

I den samme perioden skal det utføres jetpeling i dette området. En jetpeling er en betongsylinder støpt ut i bakken uten behov for tradisjonell graving. Det brukes en spesiell type borerigg til dette arbeidet, og gjøres for å sikre og stabilisere grunnen i området. Arbeidet er støyende, men vil foregå på dagtid kl. 07.00-19.00.

Fra 2. juli til 10. juli skal entreprenøren utføre spunting ved Oslo S. Dette er et støyende arbeid. Spunting gjøres som et tiltak for å stabilisere grunnen i området.  Arbeidet vil foregå på dagtid fra kl. 07.00-19.00

Fra 6. juli kl. 19.00 til 7. juli kl. 06.00 vil det være håndtering og pakking av steinmasser på natten. Noe støy må påregnes ved tømming og utlegging av steinmasser.  

Loenga

Fra 5 juli kl. 19.00 til 7. juli kl. 07.00 skal det ved Loenga foregå håndtering og pakking av steinmasser på natten. Noe støy må påregnes ved tømming og utlegging av steinmasser.

Døgnkontinuerlige arbeid i sommer

Det vil i hele perioden jernbanen er stengt, fra 26. juni til og med 8. august være anleggsarbeid, og maskiner og verktøy i bruk i vårt anleggsområde. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig. Det skal ikke utføres støyende arbeid i innsovingsperioden kl. 23.00-01.00.

Har du spørsmål - Ta kontakt! 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.