Naboinformasjon: Sommerjobben fortsetter ved Oslo S og Middelalderparken

Sommerarbeidet på jernbanen pågår for fullt. Gjennom helgen og kommende uke fortsetter aktivitetene ved Oslo S og Middelalderparken.

Foto: Bane NOR

Samtidig er det en ekstraordinær sommer for naboene våre. Mange skal ha sommer i Norge i år – og ekstra mange blir hjemme gjennom sommeren og vil oppleve arbeidet på nært hold. På de aller fleste strekningene i jernbane-Norge går det tog som normalt – på Østfoldbanen derimot er det sommerstengt. På Follobanen bruker vi derfor disse sommerukene til å gjøre arbeid i og ved sporene mens strømmen er skrudd av.

Merk: Mandag 27 juli kl. 08:00 spenningsettes strekningen mellom Oslo og Ski. Vi minner om at det alltid er forbudt å ferdes i eller langs jernbanesporene og ber om at skilting og gjerder respekteres.

Viktig fremdrift

Sommerukene er en viktig arbeidsperiode for å sikre at Follobaneprosjektet blir ferdig til avtalt tid. Follobaneprosjektet strekker seg over flere år og sommerperiodene er avgjørende for å holde fremdriften og hindre at arbeid hoper seg opp.

Mange av oppgavene i denne sommerens togfrie periode er knyttet til at utbyggingen av Follobanen er kommet så langt at arbeidet med å koble sammen gamle og nye spor kan starte. Samtidig gjøres det mange andre og omfattende arbeider ved Oslo S.

Arbeid i Oslo uke 29-30

Det er stor aktivitet på jernbanen ved Oslo S og Middelalderparken også kommende uke.

På Sydhavna er våre entrepenører i gang med å rive en rampe. Dette arbeidet vil pågå gjennom hele sommeren. Arbeidet utføres med pigghammer og rivesaks. Støyende arbeider i helg må påregnes.

Ved Militærrampa ved Mosseveien pågår det betongarbeid, taktekking og fasadearbeid på tekniske bygg. Dette er mindre støyende arbeid som vil pågå på dagtid. I det samme området starter arbeidet med å rive en midlertidig brukonstruksjon. Dette arbeidet vil pågå i perioden 13.-21. juli, og vil medføre noe støy.

Inne ved Oslo S starter nå arbeidet med jetpeling og setting av stålkjernepeler. Arbeidene pågår frem til 21. juni. Arbeidene medfører støy i form av during og noe boring.

Foto: Bane NOR

Oslo kommune og Trikkeprosjektet

Bispegata skal få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i 2019 og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Det er fortsatt stor aktivitet i byggeområdet som er planlagt ferdigstilt i 2020. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no  

Har du spørsmål - Ta kontakt!  

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene. 

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski. 

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid) 

Tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.16:00-22:00 og helgedager kl. 11:00-16:00) 

Sentralbord 

Tlf: 05280