Nå legges skinner i Follobanen

I tunnelen under Middelalderparken i Oslo er det høy aktivitet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte anlegget i dag og fikk blant annet se hvordan sporveksler på over 50 tonn fraktes inn i tunnelen ved hjelp av en spesialkran.

Sporveksler fraktes inn i tunnelen under Middelalderparken (foto: Bane NOR)

Både konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, og Follobanens prosjektdirektør, Per David Borenstein, viste stolt frem et prosjekt som til tross for strenge smitteregler klarer å holde hjulene i gang.

- Vi håndterer smittevern godt og klarer på den måten å opprettholde driften og holde hjulene i gang, sier Gorm Frimanslund.

Kilometervis med skinner

Follobaneprosjektet omfatter nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (22 km) hvorav 20 km går i tunnel med to atskilte tunnelløp. Prosjektet omfatter også omlegging og forbedring av Østfoldbanen, et omfattende tunnelsystem ved Oslo S og ny jernbanestasjon i Ski.

I de to tunnelløpene i Blixtunnelen skal nær 80 km skinner plass. Da samferdselsministeren besøkte Follobanen var arbeidet med å frakte inn de 14,4 km skinnene ved Oslo S godt i gang.

Holder hjulene i gang

- Follobaneprosjektet er det største infrastrukturprosjektet i Norge og det er viktig for landet at vi holder aktiviteten oppe og hjulene i gang, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide da han besøkte prosjektet.

Samtidig som skinner nå fraktes inn i tunnelen fra både Ski og Oslo-siden, skal det fra tunnelutløpet på Kvakestad og inn til nye Ski kollektivknutepunkt legges hele 22,5 km skinner. Til sammen legges det om lag 115 kilometer skinner totalt i Follobaneprosjektet.

Skinner til ballastspor og fastspor

I tunnelen under Middelalderparken legges det som kalles ballastspor. Inne i den lange tunnelen med to tunnelløp, støper Bane NOR og entreprenøren fastspor. Dette er spor som blir støpt slik at skinnene ligger fast. Jernbanetunnelen Ulrikken i Bergen var først ute med å få fastspor, og Follobanens lange tunnel er den andre.

 - Med fastspor skal det bli mindre behov for vedlikehold. Dermed kan togene går enda mer regelmessig, med mindre stans på grunn av vedlikeholdsoppgaver, forteller prosjektdirektør Per David Borenstein.

Samme dag som samferdselsministeren besøkte Oslo-siden av Follobaneprosjektet, var arbeidet i gang på Ski-siden med å frakte skinnelengder som skal monteres i fastsporene, inn i den lange tunnelen.