Fra anleggsområde til byrom

Bane NOR skal blant annet tilrettelegge terrenget i Middelalderparken ned mot vannspeilet.

Bane NOR bidrar også slik at de historiske stretene (veiene/gangveiene) og Clementsallmenningen, blir viktig del av parken.

Blant andre Bane NOR-bidrag er:

  • Terreng tilpasset et amfi med sitteplasser
  • Aktivitetsplass
  • Ridderturneringsbanen tilbakeføres
  • Kjørbar vei fra Bispegata mot lokomotivverkstedet
  • Gressplen over jernbanekulvert (og trapper ned)
  • Terrengtilpasning mot Saxegaarden
  • Fylling, vekstgrunnlag og gress over ny jernbaneportal v/Oslo S
  • Trapp og terrengtilpasning mot ruiner, Kongeborgen
  • Ny atkomst til Ladegården over spor fra Oslo gate
  • Utvidelse av Ladegårdshagen mot sporområdet v/Oslo S

Detaljplanlegging av parken

Selv om det fortsatt er noe tid igjen før anleggsarbeidet er ferdig, har Bane NOR startet detaljprosjekteringen av utforming og opparbeiding av terrenget. I reguleringsplanen er det satt krav til utformingen. I tillegg er det en overordnet landskapsplan der det illustreres hvordan terrenget skal planeres og se ut i den fremtidige Middelalderparken.

Bane NOR startet prosjekteringen våren 2020. I august 2020 fikk selskapet Rambøll i oppgave å opparbeide terrenget i og ved Middelalderparken sammen med Bane NOR. Arkeologi og tiltak i Middelalderparken betales over Bane NORs budsjett, med totalt ca. 350 millioner kroner.

Snart trafikk

Etter planen åpner Bane NOR for trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Follobanens lange tunnel (Blixtunnelen) fra desember 2022.

Godt over 85% av Follobaneprosjektet er ferdig, men fortsatt gjenstår omfattende arbeid med å få på plass jernbaneteknikk, bygge ferdig fastsporene i mesteparten av den 20 km lange tunnelen i to atskilte løp. Deretter skal nye spor kobles til eksisterende spor inne på Oslo S. Det vil derfor fortsatt være stor aktivitet i og rundt Middelalderparken en stund fremover.