Forsterkning av utfordrende grunnforhold

I sommer skal Bane NOR utføre grunnforsterkning rundt en eksisterende kulvert ved Oslo S, som skal bygges om fra neste sommer.

Foto: Bane NOR

Teknikken som skal brukes kalles jetinjisering og denne metoden brukes til forbedring av jordmaterialets mekaniske egenskaper. Grunnprinsippet for jetinjisering er at man ved hjelp av en roterende høytrykks væskestråle bryter ned jordas struktur, samtidig som man blander det oppløste jordmaterialet med sementbasert bindemiddel, slik at det dannes en jetpel av «geobetong». I sommer skal det settes ned 260 slike jetpeler som tilsvarer 6000 m³ med «geobetong».

Returmassene går til to behandlingsanlegg og returvannet fra behandlingsanleggene gjenbrukes for å minimere miljøfotavtrykket.

Jobben utføres av HAB Construction AS, med Keller Geoteknikk AS som underentreprenør.