Anleggsarbeid ved Mosseveien i uke 46

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. I denne naboinformasjonen kan du lese om planlagte og pågående arbeid i området ved Mosseveien 18.

Illustrasjonsbilde: Arbeid med grunnforsterkning ved Mosseveien.

Fra tirsdag 10. november til torsdag 12. november skal det i forbindelse med utbyggingen av Follobanen løftes inn betongblokker ved Sørenga bru. Arbeidet vil pågå mellom kl. 22.00-06.00. Arbeidet er ikke støyende, men vi gjør oppmerksom på at det er en annerledes aktivitet ved Sørenga bru disse tre nettene i uke 46.

Betongblokkene blir levert med en stor lastebil, og løftes inn med en mobilkran. Betongblokkene skal benyttes til å etablere en mur langs Østfoldbanen og er en del av de avsluttende arbeidene i Mosseveien.

Viktig for fremdriften

Arbeidet som blir gjort i området er avgjørende for den videre fremdriften til Follobaneprosjektet. I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere koronaviruset, har Bane NOR som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet, samtidig som smittevern følges opp. På den måten bidrar vi til å holde samfunnet og økonomien i gang. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å komme gjennom krisen og trygge flest mulig arbeidsplasser.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene. Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Ta gjerne kontakt med vår nabovakttelefon 459 75 212 dersom du har spørsmål. Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 09:00-15.00. Du kan også sende oss en e-post: follobanen@banenor.no