Film: Sikring av Saxegården

Bane NOR retter opp den verneverdige bygningen Saxegården. Bygget er fra ca. 1800, men er opprinnelig en middelaldersk bygård. Bygningen er også tidligere rettet opp, men er nå påvirket av blant annet anleggsarbeidet med nye Follobanen. Saxegården ligger innenfor området som kalles Middelalderbyen i Oslo. Dyktige spesial-håndverkere har fått oppdraget, blant annet på grunn av erfaring fra arbeid med sikring av Bryggen i Bergen.