Informasjonsbrev til naboer ved Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. Brevet sendes derfor til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra arbeidet på Follobanen i sommer: Nytt tunneløp for inngående Østfoldbane. Etablering av sporveksel ved Søndre portal foto Tim Mitchley Bane NOR

De nærmeste ukene er det ikke planlagt arbeid som skaper vesentlig støy eller endret støysituasjon i området rundt Oslo S og Middelalderparken. Arbeidet her består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid. I området ved Ekebergåsen skal det i uke 36 utføres fundamenteringsarbeid ved bruk av mikropeler.

I Tresporshallen, inne i Ekebergåsen pågår betong- og konstruksjonsarbeid. Litt lenger inn, ved Inngående Follobane jobbes det med rensk av bunnen i tunnelen.

Sommerarbeid gjennomført som planlagt – Takk for tålmodigheten
I løpet av sommerukene har Follobaneprosjektet og entreprenørene gjennomført masse viktig arbeid rundt Oslo S. Blant annet er det utført grunnarbeid knyttet til eksisterende konstruksjoner inne på Oslo S og jernbaneteknisk arbeid på strekningen mellom Oslo S og Bekkelaget. I tillegg er det også denne sommeren utført omfattende arbeid med den 600 meter lange betongtunnelen der jernbanesporene skal samles og gå inn under en del av Middelalderparken. Vi vil takke våre naboer for tålmodighet og samarbeid i sommer!

Oslo kommune og Trikkeprosjektet
I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt! 
Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 17:00 på torsdager. Hjertelig velkommen!
Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: follobanen@banenor.no
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)
Sentralbord
Tlf: 05280

Informasjonsbrevene på Follobanens nettsider og kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheter. Dersom du ønsker å motta brevet i et annet format, ber vi deg ta kontakt.