Informasjonsbrev til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. Brevet sendes derfor til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sporene ble kappet og påført lasker noen dager før Påskearbeidet startet på Loenga. Alle spor på Loenga ble fjernet i 14 meters lengde for graving av kanal til høyspentkabler

Arbeid i ukene fremover
De nærmeste ukene er det ikke planlagt arbeid som skaper vesentlig støy i området rundt Oslo S. Arbeidet her består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid.

I området ved Ekeberg er det meste av støyende aktiviteter over. Det gjenstår mindre pigging- og sprengningsarbeid i undergrunnen mellom Ekebergrestauranten og Tresporshallen. Dette forventes å være ferdigstilt i  slutten av mai. I Tresporshallen vil det pågå boring av forankringsbolter på ulike tidspunkt fremover, dette pågår mellom klokken 07:00-23:00 og vil vare ut juni. Nedenfor Mosseveien ved Militærrampa pågår det hovedsakelig betongarbeider og generell anleggsvirksomhet.

Arbeidet i påsken
Stans i togtrafikken muliggjorde viktig arbeid på jernbanen i Oslo og Ski i påsken, der det ble utført mye jernbaneteknisk arbeid. På Oslo S startet gravearbeidet i forbindelse med etableringen av en støttemur i sporområdet bak Oslo gate. Det ble også lagt en kryssing for høyspentkabler under sporene ved Saxegården. Jernbanesporene ble først kappet og tatt ut før ledningskanalen ble gravd ut og støpt. Ved Søndre Portal pågikk det døgnkontinuerlig jernbaneteknisk arbeid.

Vi takker tålmodige naboer for at dere bidrar til at reisetiden mellom Oslo og Ski kan halveres til 11 minutter og at sporkapasiteten blir doblet når Follobanen er ferdig i 2022.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet
I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no.

Har du spørsmål - Ta kontakt!
Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 17:00 på torsdager. Hjertelig velkommen!

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: follobanen@banenor.no
Tlf: 488 60 595 (man-fre 09:00-16:00)
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)
Sentralbord
Tlf: 05280

Fra og med 24. mai publiserer vi informasjonsbrevene på Follobanens nettsider og det kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheterDersom du ønsker å motta brevet i et annet format, ber vi deg ta kontakt.