Informasjonsbrev til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. Brevet sendes derfor til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeid i ukene fremover
De nærmeste ukene er det ikke planlagt arbeid som skaper vesentlig støy i området rundt Oslo S. Arbeidet her består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid.

I området ved Ekeberg er det meste av støyende aktiviteter over. Det gjenstår mindre pigging- og sprengningsarbeid i undergrunnen mellom Ekebergrestauranten og Tresporshallen. Dette forventes å være ferdigstilt i midten av april. Det pågår noe boring for å sikre fjellet i hallen der tunnelboremaskinene ble demontert, under Jomfrubråtveien. Dette forventes å være ferdig innen uke 12. I Tresporshallen vil det pågå boring av forankringsbolter på ulike tidspunkt fremover, dette pågår mellom klokken 07:00-23:00 og vil vare ut juni. Nedenfor Mosseveien ved Militærrampa pågår det hovedsakelig betongarbeider og generell anleggsvirksomhet.

Arbeid på jernbanen helgen 23. til 24. mars
Follobaneprosjektet skal utføre arbeid som krever stans i togtrafikken. Det skal pågå slikt arbeid i Oslo og i Ski. Bane NOR beklager eventuelle ulemper for de nærmeste naboene og de reisende. På Oslosiden er det jernbaneteknisk arbeid ved Søndre Portal, mellom Mosseveien (E18) og Østfoldbanen, som er hovedaktivitet denne helgen. I tillegg blir det graving og stabilisering av grunnen ved spor 24, nær Haven ved Oslo S. Det er ikke planlagt støyende arbeid kveld og natt.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet
I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no.

Har du spørsmål - Ta kontakt!
Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støy-grenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 17:00 på torsdager. Hjertelig velkommen!

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: follobanen@banenor.no
Tlf: 488 60 595 (man-fre 09:00-16:00)
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)
Sentralbord
Tlf: 05280

Abonner på nyheter fra Follobaneprosjektet og få tilsendt siste nytt. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheter.