Informasjonsbrev til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken

Ved bruk av informasjonsbrev ønsker Bane NOR/Follobaneprosjektet å bidra til å skape ytterligere forutsigbarhet for våre naboer knyttet til prosjektets anleggsarbeid og spesielt støy relatert til dette arbeidet. Brevet sendes ut til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeid i ukene fremover
Arbeidet rundt Oslo S består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid. Det er planlagt en støp på Loenga onsdag 27. februar. Ved Klypen er det planlagt en støp torsdag 28. februar Disse arbeidene starter opp klokken 07:00 og vil kunne pågå utover kvelden. I tillegg blir det mindre støper på dagtid. I forbindelse med støp vil de nærmeste naboene kunne oppleve noe økt støy fra anleggsområdet. Denne ekstra støyen kommer fra anleggsbiler og betongpumpe.

I Ekeberghallen renskes kamrene der tunnelboremaskinene ble demontert. Dette arbeidet utføres med pigging. Arbeidet vil pågå ut neste uke. Dette kan føre til noe støy i perioder. Stilleperioden mellom klokken 23:00 og 01:00 overholdes.

Stengt i Bispegata
Fredag den 8. februar ble det avdekket at en støttekonstruksjon i byggegropen for den nye Follobanekulverten i Bispegata hadde fått deformasjoner utover hva som var forventet. Bane NOR har hatt døgnkontinuerlig overvåking av støttekonstruksjonen siden dette ble oppdaget. Mandag ettermiddag den 11. februar ble det avdekket en skade på avstivingssystemet for støttekonstruksjonen. Arbeidene ble da umiddelbart stoppet og byggegropa ble evakuert og Bispegata ble stengt i samarbeid med politiet.

Dette arbeidet utføres i henhold til vanlig praksis ved at et uavhengig firma kontrollere arbeidet som prosjekterende utfører for konstruksjonene i anleggsområdet. Det er Norges Geotekniske Institutt som utfører denne kontrollen. Da arbeidet har vist seg tidkrevende må Bispegata også holdes stengt i hele eller deler av uke 9.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet
I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt! 
Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 18:00 på torsdager. Velkommen!

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støy-grenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Abonner på nyheter fra Follobaneprosjektet og få tilsendt siste nytt. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheter.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: stian.westin@banenor.no
Tlf: 488 60 595 (man-fre 09:00-16:00)
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)
Sentralbord
Tlf: 05280 e-post: follobanen@banenor.no