Informasjonsbrev til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet sender ut informasjon om anleggsarbeidet for å gi best mulig forutsigbarhet for våre naboer, ikke minst når det gjelder arbeid som kan medføre støy. Dette informasjonsbrevet sendes til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeid i ukene fremover
Arbeidet ved Bispegata pågår dag og natt for å få størst mulig fremdrift. Arbeidet består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid. Det er planlagt et støp ved Loenga mandag 28. januar. Dette arbeidet starter opp klokken 12:00 og vil kunne pågå utover kvelden. Det vil også gjennomføres noen støp på dagtid i de kommende ukene. I forbindelse med støpning vil de nærmeste naboene kunne oppleve noe økt støy fra anleggsområdet. Denne ekstra støyen kommer fra anleggsbiler og betongpumpe.

I tunnelen i Ekebergåsen har Follobaneprosjektet startet arbeidet med å omforme tunnelen. Dette medfører sprengningsarbeid, lasting av bergmasser og noe pigging. Follobaneprosjektet forventer å være ferdig med dette arbeidet innen 11. februar. Stilleperioden mellom klokken 23:00 og 01:00 overholdes.

Ferdigstillelsen av Follobaneprosjektet utsettes til 2022
Utbyggingen av Follobaneprosjektet er nå 72 % ferdigstilt mot prosjektmål på 79 %. Bane NOR anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet. Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018. Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang som nylig ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke er realistisk og at prosjektet ferdigstilles i 2022. Bane NOR beklager dette. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvilke praktiske betydninger dette vil ha for naboene rundt Oslo S og Middelalderparken.

Har du spørsmål - Ta kontakt!
Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 18:00 på torsdager. Velkommen!

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støy-grenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning.

Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene. Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: stian.westin@banenor.no
Tlf: 488 60 595 (09:00-16:00)
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)
Sentralbord
Tlf: 05280 e-post: follobanen@banenor.no